06-987654 info@seni-oor.nl
Selecteer een pagina

Het netwerk van Seni-Oor

Tekst over netwerk. Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Een netwerk van zelfstandige professionals

  Wie is Seni-Oor?

  Als zelfstandige ondernemers in zorg en welzijn liepen Ramona van den Hoed en Linda Frank samen met senioren en mantelzorgers steeds vaker tegen problemen.

  Wetgeving die continue veranderd, geldstromen die steeds onduidelijker worden, versnippering van diensten waardoor het overzicht zoek is en een diversiteit in administratie die inmiddels een dagtaak wordt. Het ergste van al deze zaken is dat het alleen maar om de randvoorwaarden gaat en niet om de mens. Voor senioren wordt het bos alleen maar groter en is het haast ondoenlijk om zelfstandig de juiste hulp op de juiste plaats te vinden.

  Met deze ervaringen hebben Ramona en Linda besloten om krachten en kennis te gaan bundelen. Met één portaal voor senioren waar ze enkel hoeven aan te kloppen kunnen zij gebruik maken van alle mogelijke diensten die nodig kunnen zijn om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Door zelfstandig ondernemers in zorg en welzijn met hetzelfde doel samen te brengen kunnen ze elkaar helpen, kennis delen en elkaar inspireren. Met als resultaat een gelukkige senioor.

  Netwerk Seni-Oor is er voor zelfstandig professionals in zorg en welzijn die met andere collega’s willen optrekken en samen het verschil willen maken voor senioren die langer zelfstandig willen blijven wonen.

  Voorwaarden

  Om de kwaliteit, professionaliteit en integriteit  van het netwerk te bewaken zijn o.a. deze criteria voor toelating tot het netwerk opgesteld.  

   * Toetreders dienen minimaal 1-3 jaar aantoonbaar zelfstandig werkzaam te zijn in hun vakgebied 
   * Toetreders kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen 
   * Toetreders zijn, indien mogelijk, aangesloten bij een branchevereniging of kwaliteitsregister 
   * Toetreders zijn bereid kennis te delen met collega’s in het netwerk 

  Wil je overige criteria weten neem dan contact met ons op.

  Partners

  Er zijn signalen vanuit de huisartsen, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, thuiszorgorganisaties en ouderenbonden dat door het groeiende aantal zzper’s er een grote versnippering is ontstaan en het overzicht zoekraakt.
  Seni-Oor stelt onder andere de volgende vragen: In welk domein is de versnippering het grootst? Hoe kan de versnippering worden tegengegaan? Is er behoefte aan een netwerk en moet deze dan horizontaal breed of verticaal smal zijn? Op welke manier kunnen we als netwerk een zo goed mogelijke dienstverlening aan kwetsbare ouderen aanbieden? Op welke manier kunnen we voor onze doelgroep en overige disciplines de weg naar de zelfstandig professionals zo bereikbaar mogelijk maken?
  Om de informatie te verkrijgen zijn gesprekken gevoerd met Kcoetz, Wijkgerichte zorg, huisartsen, ouderenbond, mantelzorgers en zelfstandig professionals.
  Dus ook meedenken of samenwerken als partner? Meld u hier aan.

  Waarom Seni-Oor

  Door de expertise en inzetbaarheid van de zelfstandig professionals in zorg en welzijn met elkaar te verbinden in Netwerk Seni-Oor, en deze toegankelijk te maken door een goede samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen en overige disciplines, kunnen we samen het sluitende vangnet vormen voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers in de regio

  Doordat de professionals in het Netwerk Seni-Oor werkzaam zijn binnen de ouderenzorg en allemaal hun eigen kennis en expertise meebrengen ontstaat er een breed gespecialiseerd netwerk dat binnen het sociaal domein een grote bijdrage kan leveren omtrent ouderenzorg en langer zelfstandig wonen.

  Luisteren biedt troost

  Lorem ipsum dolor sit amet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  We helpen u graag